Descrición
Períodos de Realización
Data inicioData finNome
02/03/202025/05/2020ANUAL
Prazos de inscrición
TipoPeríodoData InicioData Fin
Tarifas
TarifaMinutosUsosImporte
COMUNIDADE UNIVERSITARIA E NON UNIVERSITARIO0,00
Descontos
Desconto
25% SEGUNDA ESCOLA
50% TERCEIRA E SUCESIVAS ESCOLAS
UDC Xest