Descrición
Períodos de Realización
Data inicioData finNome
28/03/202028/03/2020Roteiro
Prazos de inscrición
TipoPeríodoData InicioData Fin
Tarifas
TarifaMinutosUsosImporte
Bono familiar8,00
Comunidade universitaria, persoas xubiladas, paradas ou menores de 12 anos3,00
Prezo normalizado5,00
Descontos
Desconto
25% SEGUNDA ESCOLA
50% TERCEIRA E SUCESIVAS ESCOLAS
UDC Xest