Descrición
Períodos de Realización
Data inicioData finNome
05/02/202020/05/2020CUADRIMESTRE 2
Prazos de inscrición
TipoPeríodoData InicioData Fin
Tarifas
TarifaMinutosUsosImporte
ALUMNOS40,00
COMUNIDADE UNIVERSITARIA (EXCEPTO ALUMNOS)60,00
NON UNIVERSITARIO70,00
PERSOAS DESEMPREGADAS OU CON DISCAPACIDADE45,00
Descontos
Desconto
25% SEGUNDA ESCOLA
50% TERCEIRA E SUCESIVAS ESCOLAS
Colectivos relacionados coas tarifas Ampliar
Nome
FAMILIARES
UDC Xest