Exportar listaxe
Seleccionar tódalas columnas
Columnas táboa
Campus
Nome
Data inicio
Data fin
Tempada
Tipo ventas
Tags
Múltiple
Web
Estado
Exportar todas as páxinas (máx. 2000 rexistros)
UDC Xest